Center for Medical Technology Innovation

Jak leczy się uzależnienie od alkoholu?

Zdecydowana większość programów terapeutycznych, które proponuje się alkoholikom, ma na celu nauczenie pacjenta trudnej sztuki życia w abstynencji. Zespół uzależnienia od alkoholu zawsze jest chorobą, którą charakteryzuje przewlekły charakter, należy więc mieć świadomość tego, że o sukcesie leczenia można mówić jedynie wówczas, gdy w centrum naszego zainteresowania...

Center for Medical Technology Innovation

Skuteczne leczenie alkoholika

Jeśli chce się mieć nadzieję na powrót do pełnego zdrowia, trzeba zrozumieć, że alkoholizm jest chorobą dotykającą ciała, umysłu i duszy równocześnie. W procesie wychodzenia z uzależnienia od alkoholu cierpi ciało, w którym szwankują zwłaszcza układ pokarmowy, krążenia i nerwowy. Dotknięta jest także psychika, ponieważ zanika umiejętność świadomego kierowania...