skuteczne leczenie alkoholizmu Jeśli chce się mieć nadzieję na powrót do pełnego zdrowia, trzeba zrozumieć, że alkoholizm jest chorobą dotykającą ciała, umysłu i duszy równocześnie. W procesie wychodzenia z uzależnienia od alkoholu cierpi ciało, w którym szwankują zwłaszcza układ pokarmowy, krążenia i nerwowy. Dotknięta jest także psychika, ponieważ zanika umiejętność świadomego kierowania własnym życiem. W procesie prawidłowego leczenia konieczne jest, by pacjent odczuł, że znowu posiada możliwość rozwoju osobistego, co jest warunkiem skutecznego zahamowania rozwoju choroby lub nawet jej zablokowania. Sam proces leczenia jest całkowicie indywidualne. Jego konkretne cele szczegółowe ustalane muszą być indywidualnie pomiędzy alkoholikiem i profesjonalistą, ponieważ ważne jest, by były one rozumiane i akceptowane.

Pomimo tego, tak naprawdę każdy uzależniony musi znaleźć swoją własną, indywidualna drogę do wyleczenia. W poszukiwaniu swojej drogi warto skonsultować się z grupą profesjonalistów, wśród których najważniejsi są lekarz psychiatra, terapeuta z poradni uzależnień, niekoniecznie z poradni alkoholowych. Trzeba też zadbać o połączenie różnych podejść. Psychoterapii powinna towarzyszyć farmakoterapia, a jeśli podstawą ma być farmakoterapia, nie powinno zabraknąć też oddziaływań społecznych. Czasami można jeszcze więcej podejść, ale wszystko zależy od decyzji samego uzależnionego, który musi akceptować wybrane metody i dobrze się z nimi czuć. Najbardziej ambitnym celem leczenia jest całkowite zrezygnowanie z alkoholu i utrzymanie takiego stanu rzeczy. Do uzyskania tego konieczne jest nauczenie alkoholika, w jaki sposób radzić sobie bez alkoholu, ale trzeba też zorganizować jego życie tak, by było dla niego akceptowalne. Zmniejsza to ryzyko nawrotów. Ważnym elementem podtrzymywania efektów terapii jest korzystanie z grup samopomocowych. Najlepszą z nich są zazwyczaj Anonimowi Alkoholicy, ale są też inne grupy.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej