czym jest uzależnienie Uzależnienie to taka choroba, która może przyjmować różne oblicza. Zawsze jednak wychodzi na to, że chora osoba nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania w stosunku do zachowań czy substancji, które są uzależniające. Choroba wpędza w działania, które prowadzą do zachowań przymusowych wpływających na całe życie człowieka. Możemy na tą chwilę mówić o trzech podstawowych grupach uzależenień, które nakreślone zostały przez badaczy:

• Oparte na pobudzeniu - hazard, narkotyki pobudzające, amfetamina, ryzyko, seks. Opierają się na działaniach, które mają prowadzić do pobudzania organizmu osoby uzależnionej.

• Oparte na uśmierzaniu: mają działać na organizm kojąco wpływać na uśmierzanie innych problemów. Tutaj wymienić można alkohol, obżarstwo, morfina, heroina czy inne narkotyki znieczulające.

• Oparte na fantazjowaniu - dotyczą używania narkotyków o działaniu psychodelicznym, halucynogennych, twórczość artystyczna, domniemane przeżycia mistyczne, a także seks w formie fantazyjnej. Człowiek chce się wprowadzać w stane fantazji dotyczących różnych wydarzeń z życia. Podstawowe nauki, które zajmują się badaniem uzależnienie potwierdzają, że każde zachowania uzależniające uruchamiają pewne ośrodki w mózgu. Jeśli będziemy jedne zachowania uzależniające zamieniać na inne również te połączenia neurochemiczne w mózgu będą się uruchamiać.

uzależnienie od internetuZdarza się, że uzależniony sięga po inne środki uzależniające, by zmienić swoje zachowanie i radzić sobie w ten sposób z pierwszym swoim problemem. Tak naprawdę uzależnienia mogą stać się sposobem do kontrolowania całego życia. Nie zdajemy sobie jednak sprawy jak szeroko będzie to zakrojony problem. Uzależnione osoby niekiedy starają się szukać doznań, które zmniejszą ich problemy wynikające z innych sfer życia. Każdy próbuje takich działań, jednak tylko w przypadku osób uzależnionych stają się one dużym problemem, gdyż nie mogą oni zaprzestać takiego działania.

Poprzez środki powodujące innych stan chcą sobie radzić z problemami takimi jak: nerwy, wstyd, lęk, osamotnienie czy złość. Zazwyczaj czujemy wtedy przymus działania i czynienia takich rzeczy, które z czasem okażą się dla nas wielkim problemem i których będziemy mocno żałować. Uzależnienie można wiec zdefiniować jako używanie substancji i zachowania, które mają zmniejszać ból bądź też zwiększać przyjemność. To będzie prowadzić do utraty kontroli nad tymi praktykami, które sprawią, że nie będziemy w stanie kontrolować swojego życia. Kolejne sfery życia będą wychodzić poza kontrole, a to będzie budzić poczucie bezsilności.