leczenie uzależnienia od alkoholu Zdecydowana większość programów terapeutycznych, które proponuje się alkoholikom, ma na celu nauczenie pacjenta trudnej sztuki życia w abstynencji. Zespół uzależnienia od alkoholu zawsze jest chorobą, którą charakteryzuje przewlekły charakter, należy więc mieć świadomość tego, że o sukcesie leczenia można mówić jedynie wówczas, gdy w centrum naszego zainteresowania znajduje się trwała abstynencja alkoholika. Tu zresztą pojawia się pierwszy problem, bowiem nawet pacjenci, którzy chcą poddać się leczeniu, często nie wyobrażają sobie życia w całkowitej abstynencji. Wydaje im się, że odzyskując kontrolę nad swoim życiem, zyskają również możliwość kontrolowania tego, w jakich ilościach piją alkohol, tymczasem okazuje się, że nie jest to możliwe. Liczba metod leczenia alkoholizmu jest imponująca, należy jednak liczyć się z tym, że jedynie w przypadku niewielu z nich mamy do czynienia z sukcesem popartym badaniem naukowym. Dzieje się tak między innymi w przypadku psychoterapii, która przez wielu lekarzy oraz samych alkoholików jest uważana za najskuteczniejszy sposób walki z uzależnieniem.

Podstawowym celem psychoterapii jest dostarczenie pacjentowi wiedzy na temat tego, czym charakteryzuje się uzależnienie od alkoholu, a w dalszej kolejności również – materiału poglądowego pozwalającego mu na przyjrzenie się własnym doświadczeniom z okresu picia. Podejście takie nie jest nieuzasadnione, alkoholik nie tylko uświadamia sobie bowiem fakt uzależnienia, ale również analizuje próby kontrolowania picia uświadamiając sobie, że te, które nie miały profesjonalnego wsparcia, zawsze kończyły się niepowodzeniem.

alkoholizm Psychoterapia sprawia również, że pacjent zyskuje siłę do tego, aby samodzielnie podjąć decyzję do abstynencji, a jednocześnie podpowiada mu, jak radzić sobie z nawrotami choroby, w tym zwłaszcza z głodem alkoholowym. Dzięki psychoterapii osoba uzależniona dostrzega również, że bez pomocy alkoholu, leków i substancji chemicznych również można radzić sobie z problemami dnia codziennego, możliwe jest przy tym nie tylko panowanie nad własnymi emocjami, ale i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Niestety, o skuteczności psychoterapii można mówić jedynie wówczas, gdy pacjent aktywnie zaangażuje się w terapię. Wsparciem dla pracy nad zdrowiem psychicznym pacjenta okazuje się farmakologia, choć lekarze przestrzegają przed przypisywaniem jej cudownych właściwości. Warto pamiętać i o tym, że w trakcie leczenia farmakologicznego można odwoływać się zaledwie do kilku leków, wiele z nich może bowiem przyczynić się do pogorszenia, a nie poprawy stanu zdrowia alkoholika. Wśród alternatywnych metod walki z alkoholizmem wymienia się między innymi: techniki szokowe, poradnictwo ogólne, edukację, ziołolecznictwo, a nawet hipnozę. Nie ma jednak naukowych dowodów na to, że mamy do czynienia z technikami skutecznymi.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej